วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat Fri, 28 Sep 2018 10:32:15 มุทิตาคารวะ..แด่ปูชนียชน..คนเกษตรโคราช http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=25 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1538105442.jpg

มุทิตา..คารวะ..แด่ปูชนียชน..คนเกษตรโคราช

1538105442
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1538104857.jpg

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

1538104857
ภาพบรรยากาศการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1538104614.jpg

ภาพบรรยากาศการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา

1538104614
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในเขตชุมชนฯ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1538104040.jpg

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในเขตชุมชนฯ

1538104040
อกท. มุทิตา กษิณานุสรณ์ ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1536996228.jpg

อกท. มุทิตา กษิณานุสรณ์ ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ 14 กันยายน 2561

1536996228
การประชุมคณะกรรมการ อกท. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=20 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1536996078.jpg

การประชุมคณะกรรมการ อกท. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1536996078
ประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1536305822.jpg

ประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม เลื่อนบุญฑริก

1536305822
โครงการอบรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1536057963.jpg

โครงการอบรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561

1536057963
โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1535965445.jpg

โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของนักเรียนนักศึกษา 3 กันยายน 2561

1535965445
กีฬาภายใน พระพิรุณคัพ 27-31 สิงหาคม 2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=16 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1535708193.jpg

กีฬาภายใน พระพิรุณคัพ 27-31 สิงหาคม  2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1535708193