วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat Mon, 09 Dec 2019 13:42:50 Homecoming Day ๒๐๑๙ นักศึกษาระบบทวิภาคี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=93 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1575873769.jpg

Homecoming Day ๒๐๑๙ นักศึกษาระบบทวิภาคี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

1575873769
บรรยากาศงานวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=92 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1575783680.jpg

บรรยากาศงานวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

1575783680
Run Kaset Korat เดิน - วิ่งการกุศล Run For anniversary ๙๐ ปี เกษตรโคราช ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=91 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1575689166.jpg

Run Kaset Korat เดิน - วิ่งการกุศล Run For anniversary ๙๐ ปี เกษตรโคราช ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

1575689166
เปิดงานวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ ครั้งที่ ๓ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=90 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1575623785.jpg

เปิดงานวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

1575623785
ภาพบรรยากาศงาน มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ ครั้งที่ ๓ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=89 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1575534809.jpg

ภาพบรรยากาศงาน มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันแรก

1575534809
ต้อนรับกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=88 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1573194973.jpg

ต้อนรับกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

1573194973
งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยนครราชสีมา ครั้งที่ 41 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 62 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=87 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1572934147.jpg

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยนครราชสีมา ครั้งที่ 41 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 62 อาคารโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1572934147
ตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น สมาชิกเลื่อนระดับ สมาชิกดีเด่นฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=86 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1572321832.jpg

ตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น สมาชิกเลื่อนระดับ สมาชิกดีเด่นฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแก้ว กสิภาร์

1572321832
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=85 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1568601936.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแก้ว กสิภาร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1568601936
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อกท.หน่วย นครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรคนใหม่ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=84 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1562572021.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อกท.หน่วย นครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรคนใหม่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

1562572021