วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat Thu, 09 Aug 2018 15:35:54 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ(9 สิงหาคม 2561) http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1533803754.jpg

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ(9 สิงหาคม 2561)

1533803754
การฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา (8 สิงหาคม 2561) http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1533803627.jpg

การฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา (8 สิงหาคม 2561)

1533803627
ต้อนรับ Staff of Missionary from the Amazing Grace (8 สิงหาคม 2561) http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1533803528.jpg

ต้อนรับ Staff of Missionary from the Amazing Grace (8 สิงหาคม 2561)

1533803528
ประชุมประธานกรรมการ รองประธาน เลขนุการ แลุผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการสัมนา ประกวด แสดง และแข่งขันในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1533556773.jpg

ประชุมประธานกรรมการ รองประธาน เลขนุการ แลุผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการสัมนา ประกวด แสดง และแข่งขันในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561

1533556773
เกษตรพ่อพอเพียง สานงานต่อที่พ่อทำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1533492939.jpg

เกษตรพ่อพอเพียง สานงานต่อที่พ่อทำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา

1533492939
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 วันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1533489820.jpg

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 วันที่ 4-7 สิงหาคม 2561

1533489820