วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat Fri, 17 May 2019 23:54:03 รองผู้อำนวยการ นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปฎิบัติธรรมและเวียนเทียน ในโอกาสวันวิสาขบูชา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=71 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1558112004.jpg

กิจกรรมปฎิบัติธรรมและเวียนเทียน ในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดสว่างอารมณ์ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

1558112004
รองผู้อำนวยการ นายมิตรจิตร ทะโรงอาด เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmers หลักสูตรเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีนครราชสีมา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=70 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1557818563.jpg

รองผู้อำนวยการ นายมิตรจิตร ทะโรงอาด เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmers หลักสูตรเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1557818563
รองผู้อำนวยการ มิตรจิตร ทะโรงอาด กล่าวให้โอวาสและต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=69 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1557818485.jpg

รองผู้อำนวยการ มิตรจิตร ทะโรงอาด กล่าวให้โอวาสและต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

1557818485
รองผู้อำนวยการ นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส ประธานเปิดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=68 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1557803538.jpg

รองผู้อำนวยการ นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส ประธานเปิดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแก้ว กสิภาร์

1557803538
ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางจิตโสมนัส ชัยวงค์ ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=66 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1553504602.jpg

ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางจิตโสมนัส ชัยวงค์ ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

1553504602
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=65 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1553240190.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

1553240190
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการ จิตโสมนัส ชัยวงษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร รับการประเมินจาก คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=60 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1550906342.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการ จิตโสมนัส ชัยวงษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร รับการประเมินจาก คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ ๓

1550906342
ผู้อำนวยการ จิตโสมนัส ชัยวงษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร รับการประเมินจาก คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ด้านการอาชีวศึกษา วันที่ ๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=59 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1550884271.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการ จิตโสมนัส ชัยวงษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร รับการประเมินจาก คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ ๒

1550884271
ผู้อำนวยการ จิตโสมนัส ชัยวงษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรต้อนรับ พร้อมรับการประเมินจาก คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=58 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1550884140.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการ จิตโสมนัส ชัยวงษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรต้อนรับ พร้อมรับการประเมินจาก คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1550884140
นางจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในงานปัจฉิมนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๑ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=57 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1550558096.jpg

นางจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในงานปัจฉิมนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมเลื่อนบุณฑริก

1550558096