วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat Fri, 08 Nov 2019 13:36:13 ต้อนรับกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=88 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1573194973.jpg

ต้อนรับกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

1573194973
งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยนครราชสีมา ครั้งที่ 41 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 62 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=87 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1572934147.jpg

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยนครราชสีมา ครั้งที่ 41 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 62 อาคารโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1572934147
ตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น สมาชิกเลื่อนระดับ สมาชิกดีเด่นฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=86 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1572321832.jpg

ตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น สมาชิกเลื่อนระดับ สมาชิกดีเด่นฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแก้ว กสิภาร์

1572321832
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=85 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1568601936.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแก้ว กสิภาร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1568601936
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อกท.หน่วย นครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรคนใหม่ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=84 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1562572021.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อกท.หน่วย นครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรคนใหม่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

1562572021
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดนครราชสีมา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=83 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561951135.jpg

การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

1561951135
กองลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=82 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561949777.jpg

กองลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1561949777
กิจกรรมเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา อศจ.นครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=81 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561741527.jpg

กิจกรรมเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา อศจ.นครราชสีมา

1561741527
กิจกรรม "สดุดี สุนทรภู่ ครูกวี" http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=80 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561599851.jpg

กิจกรรม "สดุดี สุนทรภู่ ครูกวี"

1561599851
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=79 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561599609.jpg

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562

1561599609