วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat Mon, 16 Sep 2019 09:45:37 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=85 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1568601936.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแก้ว กสิภาร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1568601936
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อกท.หน่วย นครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรคนใหม่ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=84 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1562572021.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อกท.หน่วย นครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรคนใหม่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

1562572021
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดนครราชสีมา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=83 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561951135.jpg

การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

1561951135
กองลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=82 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561949777.jpg

กองลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1561949777
กิจกรรมเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา อศจ.นครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=81 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561741527.jpg

กิจกรรมเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา อศจ.นครราชสีมา

1561741527
กิจกรรม "สดุดี สุนทรภู่ ครูกวี" http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=80 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561599851.jpg

กิจกรรม "สดุดี สุนทรภู่ ครูกวี"

1561599851
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=79 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1561599609.jpg

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562

1561599609
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=77 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1560424508.jpg

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

1560424508
วันสถาปนาครบรอบ ๙๐ ปีเกษตรโคราช และพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=76 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1560330316.jpg

วันสถาปนาครบรอบ ๙๐ ปีเกษตรโคราช และพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

1560330316
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ มิตรจิตร ทะโรงอาด ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วม กิจกรรมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=75 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1559727021.jpg

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ มิตรจิตร ทะโรงอาด  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วม กิจกรรมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล 

1559727021