วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kasetkorat.ac.th/ncat Fri, 30 Nov 2018 21:56:22 พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=37 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1543589781.jpg

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 30 พฤศจิกายน 2561

1543589781
งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ระดับภาค ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=36 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1543497156.jpg

งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ระดับภาค ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

1543497156
ภาพกิจกรรม วันเปิดประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=35 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1543318852.jpg

ภาพกิจกรรม วันเปิดประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

1543318852
ภาพบรรยากาศงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ 2018" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=34 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1543151409.jpg

ภาพบรรยากาศงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ 2018" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1543151409
ภาพบรรยากาศงาน "มหกรรมวันดอกไม้บานเปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ 2018" (24 พ.ย. 2561) http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=33 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1543151178.jpg

ภาพบรรยากาศงาน "มหกรรมวันดอกไม้บานเปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ 2018" (24 พ.ย. 2561)

1543151178
พิธีเปิดงาน "มหกรรมวันดอกไม้บานเปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ 2018" (23 พ.ย.2561) http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=32 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1543150825.jpg

ภาพบรรยากาศงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ 2018" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1543150825
ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะการจัดสวน ก่อนเริ่มงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ และการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 40" http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=31 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1542882995.jpg

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะการจัดสวน ก่อนเริ่มงาน "มหกรรมวันดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ และการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 40" ณ บริเวณท้ายไร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1542882995
ผอ.จิตโสมนัส ชัยวงษ์ พร้อมผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดงาน โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=30 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1542639005.jpg

ผอ.จิตโสมนัส ชัยวงษ์ พร้อมผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดงาน โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม แก้ว กสิภาร์

1542639005
ประชุมคณะกรรมการ อกท ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=29 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1542252714.jpg

ประชุมคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีเสลา ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

1542252714
โครงการอบรมติดตามและปรับปรุงการใช้โปรแกรม iTeachers http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/?name=news&file=readnews&id=28 http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/http://www.kasetkorat.ac.th/ncat/icon/news_1541584170.jpg

โครงการอบรมติดตามและปรับปรุงการใช้โปรแกรม iTeachers ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีเสลา ศูนย์วิทยบริการ

1541584170