ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิต วงศ์คำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :
Email :