ชื่อ - นามสกุล :นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :
Email :