ชื่อ - นามสกุล :นายคำจันทร์ ชาญชิต
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0819554052
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนก