ชื่อ - นามสกุล :นายปริญญา หวังมั่น
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0867213775
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชา