ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร ไชยนาพงษ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาประมง
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0834644678
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาประมง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชา