ชื่อ - นามสกุล :นายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0858600322
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนก