ชื่อ - นามสกุล :นางจันทร์เพ็ญ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :063897887
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชา