ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี หวังมั่น
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0895790167
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้าแผนก