ชื่อ - นามสกุล :นางบุศรินทร์ พาจันทึก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0812662472
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้าแผนก