ชื่อ - นามสกุล :นายวัฒนพงษ์ พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0817895112
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้าแผนก