ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปราณี สิโรดมสกุล
ตำแหน่ง :ครูผู้ทรงคุณค่าฯ
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0872575017
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์