ชื่อ - นามสกุล :นางพลาภรณ์ ทมธิแสง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0621128579
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์