ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิต วงศ์คำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :146 หมู่ที่ 3 ลาดบัวขาว
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ