หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมประธานกรรมการ รองประธาน เลขนุการ แลุผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการสัมนา ประกวด แสดง และแข่งขันในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
โดย : admin
อ่าน : 388
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ภาพกิจกรรม