ชื่อ - นามสกุล :นางจันทรวรรณ เปรมภิรักษ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :0861444980
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้าแผนก